Адміністративні спори

Адміністративні спори — це справи про оскарження нормативних правових актів, які зачіпають права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, справи про оскарження ненормативних правових актів, що стосуються конкретних організацій, про оскарження рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, справи про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у зв’язку із здійсненням ними підприємницької діяльності, справи про стягнення з осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, обов’язкових платежів і санкцій і т.д.

Адвокатське об’єднання надає послуги з представництва та захисту інтересів в суді по наступним справам:

  • визнання ненормативних актів, рішень, дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб (в тому числі державних виконавців) недійсними (незаконними);
  • оскарження постанов у  справах про адміністративні порушення;
  • участь в судах при розгляді протоколів про вчинення адміністративних і митних правопорушень.